Speak with
a visa specialist:

0207 659 9180

Informasjon om turist- og forretningsvisum til Russland

 
For å besøke Russland for forretninger eller på ferie, behøver du et russisk visum. Visa First kan organisere Russisk forretningsvisum eller et Russisk turistvisum som passer til din reise for deg.

For å være berettiget til russisk visa trenger du et invitasjonsbrev fra det russiske utenriksdepartementet eller et reisebyrå godkjent av departementet.

For å søke om russisk turistvisum må du ha:
 • Utfylt søknadsskjema for russisk visum (ett per person), undertegnet av søker;
 • Ditt nåværende pass. Det må være gyldig i minst seks måneder etter avreise fra Russland og ha minst 2 blanke sider;
 • Et nylig tatt passbilde med navnet ditt skrevet på baksiden;
 • En standard russisk turistgodkjennelsesbekreftelse utstedt av et russisk reisebyrå eller hotell registrert med det russiske utenriksdepartementet;
 • En turistkvittering fra ditt reisebyrå (eller hotell). Kvitteringen må inneholde ditt navn, passnunmmer, datoer og steder for ankomst og avreise i og fra Russland, byer som skal besøkes, byråets referanser eller registreringsnummer. Vennligst merk at hotellbestillingen ikke er tilstrekkelig for denne visumsøknaden. Visa First kan gi deg turistgodkjennelse; *
 • Reisegruppe eller cruise-passasjerer: Du må anskaffe et brev fra reisebyrået eller cruise-selskapet som bekrefter din reiserute og inkluderer en kopi av bekreftelse fra et autorisert russisk reisebyrå som viser referansenummeret og bekreftelsesnummeret for visumet.

*Visa First kan organisere turistkvittering for enkel innreise på bare 15 minutter.

For å søke om russisk forretningsvisum må du ha:
 • Ditt nåværende pass. Det må være gyldig i minst seks måneder etter avreise fra Russland og ha minst 2 blanke sider;
 • Utfylt søknadsskjema for russisk visum (ett per person), undertegnet av søker;
 • Et nylig tatt passbilde limt på anvist sted på søknadsskjemaet;
 • Invitasjon utstedt av det russiske utenriksdepartementet eller dets regionale representanter eller av aktuell underavdeling til migrasjonstjenesten til den russiske føderasjon. Invitasjon må inneholde: offisielt segl og juridisk adresse til vertsinstitusjonen/firmaet, dokumentregistreringsnummer, dato for registrering, signatur og navnet på funksjonæren med tillatelse til å invitere utlendinger til Russland, reiserute, datoer for oppholdet, navn på personene som er invitert. For et visum med flere innreiser må du sende inn den originale invitasjonen. For visa med enkel eller dobbel innreise kan kopier av invitasjonen godkjennes, med det er mulig at du blir bedt om å fremvise originalen ved ankomst*
 • Et introduksjonsbrev fra ditt firma (eller fra deg selv hvis du er selvstendig næringsdrivende) som oppgir alle personlig informasjon om deg, reisemål, og vilkårene og hensikten med besøket. Søkere som er selvstendig næringsdrivende må fremvise kopier av sine bankutdrag for de siste tre månedene.

*Visa First kan organisere din forretningskvittering for enkel innreise på bare 3 dager i Irland.

Standard prosesseringstid for russiske visa er sjur arbeidsdager fra mottak av din søknad.

Søk om visum for Russland i dag
Ring simpelthen vår avdeling for russiske visa og bestill ditt visum over telefon nå, så vil vårt team sende deg nødvendige skjemaer og behandle ditt visa umiddelbart.

Norway Kontor: 02 0890 8144